Polityka prywatności

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

 1. Generum sp. z o.o., jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych na stronach internetowych druk.xyz przez Klientów.
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie uprawnione osoby.

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach informacyjnych oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez Klientów, w celu przesłania informacji o ofercie druk.xyz i możliwości skorzystania z usług Administratora. Klient przekazując Administratorowi dane osób trzecich każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.

Artykuł 3. Gromadzenie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. W celu dokonania rejestracji w druk.xyz Klient zobowiązany jest do podania danych wskazanych w art. 2 ust. 2 Regulaminu druk.xyz.
 3. W celu dokonania zakupu w ramach druk.xyz Klient zobowiązany jest do podania danych wskazanych w art. 3 ust. 5 Regulaminu druk.xyz.
 4. W celu otrzymywania usługi newsletter Klient zobowiązany jest podać poprawny adres swojej poczty elektronicznej (e-mail).

Artykuł 4. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane podawane przez Klientów wykorzystywane są do przesyłania informacji o Administratorze i jego produktach, a także w celach statystycznych.
 2. Dane kontaktowe Klienta używane są do celów informacyjnych, w szczególności w postaci świadczenia usługi newsletter. Klient w każdej chwili może zrezygnować z usługi newsletter.
 3. Dane osobowe osób zgłoszonych przez Klientów, które zrezygnowały z otrzymywania zaproszeń do uczestnictwa w Serwisie, są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z obsługą procesu informowania o usługach i produktach oferowanych przez Administratora, obejmującą m.in. weryfikację osób, które dokonały rezygnacji z otrzymywania zaproszeń do uczestnictwa w druk.xyz.
 4. W przypadku udziału Klientów w zorganizowanych przez Administratora konkursów, dane kontaktowe Klientów, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
 5. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 5. Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.
 2. Skorzystanie z uprawnień wymienionych w ust. 2 powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres kontakt@generum.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz poczty e-mail Klienta.
 3. Klient może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

Artykuł 6. Udostępnianie danych osobowych

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą Klienta.

 

Artykuł 7. Polityka Cookies

 1. Administrator stosuje pliki „cookies”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z druk.xyz.
 2. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klienta. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 3. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta, aż do wylogowania ze strony internetowej Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.
 4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z druk.xyz, może jednak spowodować utrudnienia.
 5. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Klientów strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.